Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby korzystające z serwisu Workin Sp. z o.o.Korzystający winien jest zapoznać się z niniejsza polityką prywatności oraz weryfikować je zmiany.Workin Sp. z o.o. podejmować będzie wszelkie działania zmierzające od jak zachowania najwyższego poziomu prywatność i dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych korzystającego, jakie zostaną mu powierzone.Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Workin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 2, KRS 0000623827 NIP 5223065571 REGON 364736041
 2. Polityka prywatności dotyczy wszystkich witryn internetowych i domen Workin sp. z o.o. Jeśli ww. witryny internetowe zawierają linki do innych stron, które nie są witrynami Workin Sp. z o.o., korzystający winien jest zachować szczególną ostrożność, gdyż nie podlegają one niniejszej Polityce Prywatności.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Workin Sp. z o.o. wdrożył procedury chroniące dane i zabezpieczające je przed dostępem osób nieuprawnych.
 4. Dla przetwarzania danych osobowych takich, jak imię, nazwisko i dane kontaktowe korzystającego niezbędne jest dobrowolne wyrażenie przez korzystającego stosownej zgody, poza sytuacjami gdy podstawa do przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o korzystającego poprzez:
  a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) gromadzenie plików “cookies”,
  c) gromadzenie numerow IP,
  d) dobrowolnie wskazane w korespondencji.
 6. Dane podane przez korzystającego w treści formularza są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Korzystający ma prawo do żądanie usunięcia jego danych lub zmiany tych danych.
 7. Workin sp. z o.o. zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, w szczególności ze względu na rozwój technologii internetowej, zmiany prawa, jak i zmiany strategii i rozwój Workin Sp. z o.o.
 8. Wszelkie pytania lub wątpliwości odnoszące się do Polityki Prywatności należy kierować na adres mailowy: info@workin-senatorska.pl.